Strona główna - Rzeszowskie bocznice - Elektrociepłownia Rzeszów SA

Ostatnia aktualizacja: 2.10.2007

O mnie  │  Rzeszowskie stacje i przystanki  │  Infrastruktura  │  Galeria  │  Galeria tematyczna  │  Linki  │  Księga gości

 

Elektrociepłownia Rzeszów SA

 

Bocznica Elektrociepłowni Rzeszów SA jest jedną z największych bocznic w okolicy. Bocznica ta połączona jest torem dojazdowym ze stacją Strażów. Zarówno tor ze stacji Strażów, jak i na terenie elektrociepłowni wyposażony jest w sieć trakcyjną, jednak z powodu kłopotów technicznych obecnie napięcie jest odłączone.
Na terenie zakładu w skład infrastruktury kolejowej wchodzi nastawnia dysponująca z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i urządzeniami łączności. Zwrotnice kluczowe przestawiane są ręcznie, a na nastawni znajduje się tablica uzależnień. Nastawnia obsługuje również tarcze manewrowe znajdujące się na wyjeździe w stronę Strażowa.
W skład infrastruktury wchodzi także wywrotnica wagonowa (WWb-90.15), waga wagonowa mechaniczna dwupomostowa, na terenie elektrociepłowni znajduje się ponadto waga samochodowa mechaniczna.
Odbiór pociągów i wagonów odbywa się na torach zdawczo-odbiorczych o łącznej długości użytkowej 2174 mb i pojemności 217 wagonów dwuosiowych. Całkowita długość użytkowanych torów wynosi 8471mb w tym 3271 mb torów zelektryfikowanych.
Bocznica łączy się także z torem i bocznicą zakładową Spółki Elewar (na jej terenie znajdują się spichlerze zbożowe). Bocznicę Spółki Elewar obsługuje elektrociepłownia.
Tabor należący do Elektrociepłowni Rzeszów SA to dwie lokomotywy spalinowe: SM42-2573 i
TEM2-271, stacjonujące w garażu.
Obecnie bocznicą dowożony jest węgiel, składy w ubiegłym sezonie obsługiwał PTTiK z Rybnika.
W sezonie 2007/2008 spotkać je będzie można w okresie jesiennym (październik-listopad), gdzie przyjmowanych będzie ok.30-40 składów, po jednym dziennie. Skład przyjeżdżać będzie w okolicy godz. 7, a odjeżdżać w godzinach popołudniowych.

Część 1 - Strażów - brama wjazdowa Elektrociepłowni Rzeszów SA
 
Bocznica ma swój początek na stacji w Strażowie (1), posiada jeden tor zelektryfikowany. Biegnie po prawej stronie jadąc w kierunku Rzeszowa. W Załężu omija peron i budynek stacyjny i biegnie "na tyłach" przystanku (2). Za strzeżonym przejazdem kolejowym w Załężu odbija w prawo (3) i łukiem biegnie wśród ogródków działkowych (4) (5), przecina polną drogę (6) (7) i następnie przechodzi w prosty odcinek (8) (9) który biegnie aż do samej bramy (11) (12). W połowie prostego odcinka przecina jeszcze drogę, gdzie znajduje się niestrzeżony przejazd kolejowy (10).
 
Część 2 - Teren Elektrociepłowni Rzeszów SA
 
Nastawnia
Tuż za bramą tor wchodzi w lekki łuk (1), tuż przy pierwszym rozjeździe znajduje się nastawnia (2). W środku znajduje się m.in. tablica zależności (3) i pomieszczenie dyżurnego (4).
Tor postojowy, waga
Na pierwszym rozjeździe odchodzi tor zakończony kozłem oporowym (5), jest to tor zelektryfikowany, przeznaczony do postoju lokomotywy która przyprowadziła skład. Łączy się on też z torem, na którym jest waga wagonowa (6). Na następnym rozjeździe odchodzi tor (7), na którym znajduje się kolejny rozjazd łączący go z torem na którym jest waga (8).
Garaż, magazyn, stanowisko do wyładunku oleju napędowego
Kawałek dalej znajduje się rozjazd angielski, na którym rozgałęzia się tor do wywrotnicy wagonowej (9) oraz tor na którym znajduje się stanowisko wyładunku oleju napędowego (10) (11), magazyn z suwnicą (12) oraz garaż dla lokomotyw (13) (14). Wyjazd z tego toru zabezpieczony jest również żeberkiem ochronnym (15).
Wywrotnica wagonowa
Tor do wywrotnicy wagonowej, tuż za rozjazdem angielskim, wspina się nieco pod górę (16) (17). Tuż przed samym wjazdem do budynku wywrotnicy (18) znajduje się tarcza manewrowa trzykomorowa (19). W budynku znajduje się wywrotnica wagonowa typ WWb-90.15 (20) (21).
Opróżnianie wagonów na wywrotnicy zaczyna się od podzielenia składu na pięcio-wagonowe odcinki. Następne czynności odbywają się na zasadzie rozrządu, lokomotywa wpycha po 5 wagonów na górkę, gdzie znajduje się budynek wywrotnicy (22), następnie po rozładowaniu wagon jest wypychany z wywrotnicy, zjeżdża z górki (23), przejeżdża przez rozjazd który jest zaraz za nim przekładany i wytraca prędkość na następnej górce, zakończonej kozłem oporowym (24). Po wytraceniu prędkości wagon zjeżdża w dół (25), gdzie na zwrotnicy (26) (27) zjeżdża na tory, gdzie formowany jest próżny skład (28) (29) (30) (31).
Tory zdawczo-odbiorcze
Po przyjeździe pociąg wjeżdża na tory zdawczo-odbiorcze (32) (33). Od strony Strażowa na torach zdawczo-odbiorczych i na torze bocznicy Elewar znajdują się tarcze manewrowe (34).
Tory zdawczo-odbiorcze zelektryfikowane są na całym odcinku (35) (36) (37). Spośród trzech torów wyróżniamy tor zdawczy, odbiorczy i komunikacyjny. W końcowym odcinku (38) tor odbiorczy i komunikacyjny łączą się z torem zdawczym (39). Na torze komunikacyjnym, za rozjazdem łączącym go z odbiorczym i zdawczym, znajduje się drugi rozjazd, dzięki któremu możliwy jest wjazd na tor bocznicy Elewar (40). Dodatkowo za rozjazdem tym znajduje się niewielki odcinek, zakończony kozłem oporowym.
Rozlewnia paliw, skład mat. budowlanych, podstacja elektryczna, stacja uzdatniania wody
Za rozjazdem łączącym tor zdawczy z torem odbiorczym i komunikacyjnym, tor biegnie przez 100 metrów prosto (41), na tym prostym odcinku kończy się także część zelektryfikowana, a lokomotywa PKP ma zakaz dalszej jazdy (42). W następnej części znajduje się brama wjazdowa, za którą jest kilkuset metrowy odcinek. Potrzebny jest on do wjechania na tory: rozlewni paliw, składu materiałów budowlanych oraz stacji uzdatniania wody, które odgałęziają się tuż przed bramą (43). Aby na nie wjechać, lokomotywa musi wyciągnąć wagony przez bramę poza teren elektrociepłowni, a następnie wepchnąć je na tor do składu lub stacji uzdatniania.
Tor do rozlewni paliw biegnie tuż przy górce (44) (45). Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się dystrybutor paliwa dla lokomotyw zakładowych (46). Za dystrybutorem tor zakończony jest kozłem oporowym (47).
Tor do składu materiałów budowlanych i tor do stacji uzdatniania wody, za rozjazdem przed bramą, biegną przez kilkadziesiąt metrów jako jeden tor, następnie tor do składu odgałęzia się i prowadzi na plac, gdzie zakończony jest kozłem oporowym (48). Obecnie nie korzysta się z tego toru.
Tor do stacji uzdatniania wody i podstacji elektrycznej dalej biegnie łukiem, tuż przy ogrodzeniu (49). Następnie przechodzi w prostą i biegnie tak już do samego końca. Kilkadziesiąt metrów za łukiem, po lewej stronie znajduje się podstacja elektryczna (50), tu też znajdują się dwa, prostopadłe i kilkumetrowe odcinki toru, które posłużyły do umieszczenia dużych transformatorów (51).
Dalej tor biegnie przy budynku stacji uzdatniania wody (52), po czym jest zakończony kozłem oporowym (53). Do niedawna dowożone tu były cysternami kolejowymi chemikalia używane w stacji uzdatniania, obecnie zrezygnowano z transportu koleją na rzecz transportu samochodowego.


Wkrótce pojawi się mapka z planem i układem torowym.

Zapraszam do galerii:
 
Cz. 1 - Strażów - brama wjazdowa Elektrociepłowni Rzeszów SA 

Cz. 2 -
Teren Elektrociepłowni Rzeszów SA:
- nastawnia, tor postojowy, waga, garaż, magazyn, stanowisko do wyładunku oleju napędowego 
 
Cz. 3 - Teren Elektrociepłowni Rzeszów SA:
-
wywrotnica wagonowa 

Cz. 4 -
Teren Elektrociepłowni Rzeszów SA:
-
tory zdawczo-odbiorcze 

Cz. 5 -
Teren Elektrociepłowni Rzeszów SA:
-
rozlewnia paliw, skład mat. budowlanych, podstacja elektryczna, stacja uzdatniania wody 

 

powrót do Rzeszowskie bocznice   |  powrót 

 

© Piotr Telega,   Rzeszów 2005-2007