Strona główna - Rzeszowskie bocznice - Byłe bocznice

Ostatnia aktualizacja: 3.02.2007

O mnie  │  Rzeszowskie stacje i przystanki  │  Infrastruktura  │  Galeria  │  Galeria tematyczna  │  Linki  │  Księga gości

 
Rzeszów - byłe bocznice

Mapa z układem torowym


 
- wersja mała (560 KB)


 
- wersja średnia (1,33 MB) - polecam do oglądania!


 
- wersja duża (3,8 MB)
(4390 x 5180)
 
(ze względu na duży rozmiar zalecam zapisać sobie mapę na dysku i potem otworzyć)

 

Tereny okolic stacji Rzeszów Zachodni, graniczące z ulicami Reymonta, Reja, Baczyńskiego i Okulickiego i Kr. Augusta, to tereny przemysłowe, gdzie znajduje się dużo zakładów produkcyjnych, składów budowlanych, magazynów itp. Tu również znajdowało się kilka bocznic do magazynów, hurtowni i zakładów produkcyjnych, a także jedna do podstacji energetycznej.
 
Dziś tory bocznic są w całości rozebrane, w pozostałych nasypach, w miejscach gdzie biegły tory, można spotkać spróchniałe podkłady lub pozostałości po tłuczniu. Na terenach zakładów i magazynów usunięte zostały również podkłady i tłuczeń.
Do dziś zachował się jedynie odcinek toru biegnący przy łącznicy Rzeszów Staroniwa - Rzeszów Zachodni i jeden przejazd na ul. Reymonta.
Jeszcze w latach 90 -tych bocznice te były używane, a przy magazynach i hurtowniach można było zobaczyć stojące wagony z towarami. Tory zostały rozebrane pod koniec lat 90-tych.
 
Przebieg układu torowego wzdłuż bocznicy PLK jest odwzorowany prawie w 100%. Pozostałe odgałęzienia bocznic są zrobione na podstawie własnych obserwacji i pozostałych śladów. W niektórych miejscach ślady są bardzo słabe (szczególnie w okolicy dzisiejszej Agromy i pasażu Reduta, gdzie część zabudowań znajduje się w miejscu byłych torów). W tych miejscach na mapce zaznaczony jest prawdopodobny, najbardziej realny, układ torowy.
 
Ze względu na rozległość bocznic, opis podzieliłem na kilka części. Układ torowy zaznaczony jest na mapce 

Część 1 - Początek bocznicy

Tor bocznic brał swój początek na stacji Rzeszów Staroniwa (1), biegnąc cały czas równolegle z torem łącznicy Rzeszów Staroniwa - Rzeszów Zachodni. Nie jestem w stanie powiedzieć czy wyjazdu z bocznicy strzegła tarcza manewrowa czy zaporowa, bo do dziś zachowała się jedynie wykolejnica (2) tuż przy rozjeździe na stacji Rzeszów Staroniwa. Po krótkim, kilkudziesięciu metrowym odcinku znajdował się jeden z trzech przejazdów kolejowych (3). Tor na samym przejeździe został rozebrany (4) podczas remontu przejazdu w lipcu 2005. Podobnie na drugim przejeździe, na ul. Chłopickiego, podczas jego remontu rozebrano nieużywany wówczas tor bocznicy (5). Rozebrane tory z okolic przejazdu leżą do dziś w jego pobliżu (6). Podobnie jest na ostatnim przejeździe, na ul. Konopnickiej (7) (8).

Część 2 - Dodatkowe tory

 Tuż za przejazdem znajdował się rozjazd nr 400 (9), od którego odchodziło żeberko ochronne (10). Dalej zachował się jedynie krótki odcinek (11) (12) zakończony kozłem oporowym (13) (14). W dalszym odcinku tor bocznicy graniczył z jednej strony ze skupem złomu i składem budowlanym, a z drugiej z Zakładem Linii Kolejowych w Rzeszowie (15) (16). Po niedługim odcinku, gdzie pozostał jedynie tłuczeń (17) i dwa pozostawione podkłady (18), znajdowały się rozjazdy (19), od których odchodziły trzy, równolegle ze sobą biegnące tory (20) (21). Na całej, prawie kilometrowej, długości wspomnianego odcinka nie zachował się żaden podkład, a jedynie pozostałości tłucznia (22) (23). Obecnie teren ten porasta wysoka trawa (24). W końcowym odcinku znajdowały się rozjazdy (25), gdzie wspomniane tory łączyły się w jeden. Tuż przed końcem, od jednego z trzech torów, odgałęział się ślepy tor, zakończony kozłem oporowym. Za ostatnim rozjazdem pozostał jednotorowy odcinek (26) zakończony kozłem oporowym.
Na całym tym odcinku, w kilku miejscach, brały swój początek odgałęzienia bocznic do magazynów, hurtowni i zakładów. A znajdujące się tu kilka, równolegle do siebie biegnących torów, służyły do oblotu składów, gdyż ze względu na układ torowy bocznicy, do większości składy wagonów musiały być popychane a nie ciągnięte przez lokomotywę.

Część 3 - Bocznica do skupu złomu i fabryki mebli przy ul. Reja

Za trzema rozjazdami torów dodatkowych tor biegł dalej, i po kilku metrach znajdowały się dwa kolejne rozjazdy (1)  (2). Od pierwszego rozjazdu tor prowadził do skupu złomu, rampy na jego terenie oraz składu budowlanego (3). Od drugiego rozjazdu tor odchodził łukiem (4), biegnąc przy budynku Instalu Rzeszów. Dziś postawione jest tu ogrodzenie, a na byłym torze znajduje się cześć składu budowlanego (5). Następnie przecinał ulice M. Reja (6) (to jedyny zachowany do dziś odcinek), za którą znajdowały się budynki fabryki mebli z rampą magazynową (7). Tam też, po kilkudziesięcio metrowym, prostym odcinku, tor zakończony był kozłem oporowym.

Część 4 - Bocznica do magazynów i zakładów przy ul. Baczyńskiego, Okulickiego i Kr. Augusta

To odgałęzienie, w odróżnieniu od innych, było znacznie rozbudowane, gdyż od niego odchodziło jeszcze kilka torów do magazynów i jeden tor do podstacji energetycznej.
Tor tej bocznicy odchodził od jednego ze wspomnianego wcześniej toru dodatkowego, tuż przy jego końcowym odcinku (1). Następnie tor biegł łukiem (2) (3), granicząc z ogrodzeniem zakładów na ul. Okulickiego (4). Tu też można spotkać pojedyncze, drewniane i spróchniałe podkłady (5) (6). Tuż pod koniec łuku prawdopodobnie znajdował się rozjazd (7), i tor dzielił się na dwa równolegle ze sobą biegnące tory. Trudno powiedzieć dokładnie w którym miejscu znajdował się rozjazd, lecz dalsze pozostałości po dwóch torach świadczą o jego istnieniu.
Dziś teren ten porastają młode drzewa (8) (9). Na miejscu jednego z torów leżą dziś jakieś konstrukcje betonowe i słup elektryczny (10) (11). W dalszych odcinkach można spotkać więcej zachowanych podkładów (12) (13) (14). Na pierwszym z torów znajdował się rozjazd, od którego odchodził tor na teren rzeszowskiego przedsiębiorstwa "Dźwig" (dziś pozostała jedynie brama wjazdowa) (15). Cały teren porastają drzewa, jest tu też dużo potłuczonego szkła i śmieci (16) (17). Następnie napotykamy na miejsce, gdzie znajdowały się dwa rozjazdy, a tory odchodziły do magazynów znajdujących się po dwóch stronach (18), świadczą o tym zachowane podkłady (19). Dziś postawiony jest tu także mur z betonowych płyt (20) (21), którego wcześniej tu nie było. Na drugim torze znajdował się wspomniany rozjazdy, od którego odchodził tor do kolejnego magazynu (22), świadczy o tym zachowany granicznik (23) i brama wjazdowa (24) (25). Do dziś śladem jest magazyn z rampą magazynową (26). Dalej tor zakończony był kozłem oporowym (27).    
Na pierwszym  torze, tuż za rozjazdem do "Dźwigu", znajdował się kolejny rozjazd, i tor dochodził do kolejnego magazynu (28) (29) (30) (31) (32). Jest to budynek dzisiejszej "Agromy", mieści się w nim sklep przemysłowy.
Dalej dwa tory biegły między jednym a drugim magazynem (33). Od magazynu (dzisiejsza "Agroma"), były odgrodzone ogrodzeniem (34), jego pozostałości leżą najprawdopodobniej przy rampie (35). Dalej tor magazynu "Agromy" najprawdopodobniej mógł się łączyć z jednym z dwóch torów, który biegł w miejscu dobudowanej dziś części kolejnego magazynu (36).
Dalej, ze względu na znikome ślady, odtworzenie układu torowego jest trudne. Najbardziej realny wydaje się fakt, iż dwa, równoległe ze sobą tory (37), biegły aż do magazynów przy ul. Kr. Augusta. Następnie od jednego z torów odchodził tor do pobliskiej podstacji energetycznej (38). Do dziś zachowała się brama wjazdowa (39) i umieszczona na niej tabliczka ostrzegawcza (40). Na terenie podstacji znajdował się kilkudziesięcio metrowy, prosty odcinek toru (41), zakończony kozłem oporowym (42).
Dalej tory biegły do dwóch magazynów, znajdujących się przy ul. Kr. Augusta i Okulickiego (jeden z nich to dzisiejszy sklep Biedronka) (43). Jedyna pozostałość po torze w tym miejscu to jedna, nieusunięta szyna, która posłużyła jako krawężnik dla asfaltowej drogi na tyłach magazynu (44).


Szczegóły co do układu torowego a także miejsca robienia zdjęć znajdziesz mapie satelitarnej w poszczególnych galeriach..


Układ torowy został odtworzony z pozostałych śladów po rozbiórce, pamięci autora a także przy pomocy zdjęć satelitarnych. Niemniej jednak, ze względu na słabo zachowane ślady, mogłem popełnić drobny błąd przy końcowych odcinkach bocznic przy ul. Baczyńskiego i Okulickiego.

Zapraszam do galerii:
 
Cz. 1 - Początek bocznicy 

Cz. 2 - Dodatkowe tory  

 
Cz. 3 - Bocznica do skupu złomu i fabryki mebli przy ul. Reja 
 
Cz. 4 - Bocznica do magazynów i zakładów przy ul. Baczyńskiego, Okulickiego i Kr. Augusta 
 

 powrót do Rzeszowskie bocznice   |  powrót 

 

© Piotr Telega,   Rzeszów 2005-2007