Strona główna - News

Ostatnia aktualizacja: 3.02.2007

O mnie  │  Rzeszowskie stacje i przystanki  │  Infrastruktura  │  Galeria  │  Galeria tematyczna  │  Linki  │  Księga gości

 
 
 

"Przyszłość kolei na Podkarpaciu" - spotkanie w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie

W dniu 31 marca br. w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie odbyło się zorganizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spotkanie nt:  
"Modernizacji i możliwych kierunków rozwoju sieci kolejowej na terenie województwa podkarpackiego" 
Spotkanie prowadził Zbigniew Szafrański - V-ce Prezes Zarządu PKP PLK S.A., a na spotkaniu obecni byli: dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, Prezes Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie, Dyrektor Oddziału Regionalnego Linii Kolejowych w Krakowie oraz samorządowcy z Podkarpacia m. in. senator A.Bentkowski, wicemarszałek województwa Mirosław Karapyta, poseł PiS Stanisław Ożóg (niedawno wielki przeciwnik poszerzenia Rzeszowa), przedstawicielka z urzędu miasta Rzeszowa z wydziału rozwoju komunikacji, poseł PiS Jan Bury, przedstawiciel z Urzędu Wojewódzkiego oraz z Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego oraz kilka innych osób.
Niestety na początku wszyscy zgodnie stwierdzili ze kolej w naszym regionie (a także w innych regionach kraju) "umiera". Na spotkaniu tym dyskutowano nie tylko o linii Rzeszów-Ocice, której notabene przeznaczono blisko 80% spotkania, ale także o innych liniach. Pocieszający jest fakt, że wszyscy uczestnicy jednogłośnie opowiedzieli się za reaktywowaniem, a także za elektryfikacją linii Rzeszów-Ocice wraz z dobudową odgałęzienia do lotniska w Jasionce. 
Zgromadzeni przedstawiciele władz PKP chcieli we współpracy z Samorządowcami ustalić zakres działań zmierzających do poprawy stanu kolei na Podkarpaciu. Przedstawili wstępny plan rewitalizacji linii na lata 2007-2013. Ustalono, że w tym roku ma być opracowana dokumentacja projektowa na modernizację i elektryfikację linii Rzeszów-Ocice celem przystosowania jej do prędkości 120 km/h. Ma być również dobudowane odgałęzienie od dawnego przystanku Zaczernie do Jasionki. W nieco dalszej przyszłości planowane są działania zmierzające do poprawy stanu technicznego torów na dwóch liniach Rzeszów-Jasło i Jasło-Zagórz, gdyż na niektórych odcinkach pociągi jeżdżą z prędkością 20 km/h. Prezes PLK dodał, że na szczeblu centralnym panuje przychylny klimat dla idei poprawy komunikacji nie tylko między Rzeszowem a Warszawą ale też między Bieszczadami a Warszawą.

- Pobierz prezentację "Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego" (pobierz/przeglądaj... ) (861 KB)

Na spotkaniu padła propozycja, zaprezentowana przez Pana Roberta Pikora, dotycząca maksymalnego skrócenia podróży między Bieszczadami a Warszawą poprzez reaktywowanie linii Rzeszów-Ocice, ale także poprzez dobudowanie nowej linii kolejowej przez Brzozów.

"Propozycja budowy nowej linii kolejowej na Podkarpaciu" (zobacz... )
 

powrót 

 

© Piotr Telega,   Rzeszów 2005-2007