Strona główna - News

Ostatnia aktualizacja: 3.02.2007

O mnie  │  Rzeszowskie stacje i przystanki  │  Infrastruktura  │  Galeria  │  Galeria tematyczna  │  Linki  │  Księga gości

 
 
 

Rozmowy w sprawie modernizacji linii kolejowej Rzeszów-Ocice

2 stycznia br. wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Rzońca spotkał się z członkiem zarządu PKP PLK S.A. Józefem Jeżewiczem. Tematem rozmowy była wysunięta przez stronę PLK propozycja współfinansowania przez samorządy województw podkarpackiego i świętokrzyskiego Studium Wykonalności modernizacji linii kolejowej Rzeszów-Ocice obejmującej odcinek od Rzeszowa przez Sandomierz do Skarżyska Kamiennej.  Przygotowanie tego studium jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia prac projektowych a następnie realizacji szybkiego połączenia kolejowego Rzeszów-Warszawa.
Łączna kwota tego przedsięwzięcia to 9 mln zł. PLK proponuje, aby  koszt opracowania poniosły w równych częściach samorządy  województw podkarpackiego i  świętokrzyskiego oraz spółka PKP PLK S. A.  Dziś w tej sprawie wicemarszałek Bogdan Rzońca będzie rozmawiał wstępnie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem.
Ze względu na to, iż całościowy koszt modernizacji linii Rzeszów-Skarżysko Kamienna wyniesie ok. 1 mld zł niezbędnym będzie pozyskanie środków finansowych z sektorowych programów operacyjnych min. programu „Infrastruktura i środowisko”.
Oprócz uzyskania szybkiego połączenia kolejowego z Warszawą odcinek ten stanowił będzie fragment transeuropejskiego połączenia „Bałtyk-kraje nadbałtyckie-Balaton” poprzez wykorzystanie po zmodernizowaniu naszych regionalnych linii kolejowych i przejścia granicznego w Łupkowie.
 


  www.wrota.podkarpackie.pl, Katarzyna Wajdowicz 03-01-2007
 

powrót 

 

© Piotr Telega,   Rzeszów 2005-2007