Strona główna - News

Ostatnia aktualizacja: 27.08.2007

O mnie  │  Rzeszowskie stacje i przystanki  │  Infrastruktura  │  Galeria  │  Galeria tematyczna  │  Linki  │  Księga gości

 
 
 

Szansa na zmiany wokół dworców

Dwupoziomowy parking na placu Dworcowym i kilka poziomów na terenie obecnego dworca PKS - to tylko niektóre z założeń projektu planu zagospodarowania terenu Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Chodzi o obszar ponad 33 ha wokół dworców PKP i PKS. Jest szansa, że we wrześniu uchwaleniem planu zajmą się radni.

Najbliższe sąsiedztwo rzeszowskich dworców od wielu lat jest kiepską wizytówką miasta. Do tej pory władzom Rzeszowa nie udało się nawet uporać z obskurnymi budkami handlowymi. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego RCK nie przyniesie od razu rewolucji, ale wreszcie umożliwi uporządkowanie tej części miasta.
 
- Plan stwarza szansę na dalsze przekształcenia tego terenu w przyszłości - tłumaczy Anna Raińczuk, dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. - Jego zapisy dopuszczają na tym obszarze różne zamierzenia i działania.
 
M.in. nie będzie możliwe lokalizowanie w tym obszarze obiektów tymczasowych takich jak budki, a niektóre niepożądane funkcje (jak uciążliwe składy węgla) zostaną stąd wyprowadzone.
 
Nowy dworzec autobusowy
 
Jednym z najważniejszych założeń planu miała być lokalizacja głównego dworca autobusowego na terenie dawnej parowozowni w rejonie ul. Kochanowskiego. Byłby to dworzec nie tylko dla autobusów PKS, ale wszystkich przewoźników międzynarodowych, dalekobieżnych i podmiejskich. Taki zapis funkcjonuje w studium przestrzennym. Jednak miasto nie może uchwalać planu na zamkniętym terenie linii kolejowej, a wcześniej zakładano, że uda się przejąć te grunty od PKP za długi. Dlatego projektanci funkcję dworca mogli zapisać tylko dla części terenu przy ul. Kochanowskiego.
 
Wielopoziomowe parkingi
 
Teren obecnego dworca PKS przy ul. Grottgera mógłby zachować swoją funkcję, ale architekci widzą tam też parking wielopoziomowy.
 
- Możliwa jest tam również lokalizacja pętli autobusów podmiejskich MPK, przeniesionej z ul. Bardowskiego - wyjaśnia architekt Grzegorz Róg, autor planu.
 
Tymczasem na placu Dworcowym urbaniści proponują lokalizację dwupoziomowego parkingu, z tym że dolny poziom byłby poniżej gruntu. Umożliwiałoby to podróżnym wychodzenie z peronów poprzez podziemny tunel bezpośrednio na postój taksówek.

Krzysztof Kuchta

  Super Nowości, 1-08-2007

 

powrót 

 

© Piotr Telega,   Rzeszów 2005-2007