Strona główna - Rzeszowskie stacje i przystanki - Rzeszów Zachodni

Ostatnia aktualizacja: 2.12.2006

O mnie  │  Rzeszowskie stacje i przystanki  │  Infrastruktura  │  Galeria  │  Galeria tematyczna  │  Linki  │  Księga gości

 

Rzeszów Zachodni

Plan stacji

 

Mapa


 
- zaznaczono: - miejsce i  - kierunek
 robienia zdjęcia (kliknij)
 

Rzeszów Zachodni to grupa torów przy wyjeździe z Rzeszowa w stronę Krakowa. Leży na linii nr 91 - Kraków - Przemyśl. Nie ma tu peronów, a pociągu pasażerskie tylko przez nią przejeżdżają. 
Obecnie Rzeszów Zachodni sterowany jest z nastawni dysponującej "Rz". Zanim została zmodernizowana i zamontowano przekaźnikowe urządzenia srk, były tu dwie nastawnie, dysponująca, której budynek przy ul. Konopnickiej stoi do dziś, oraz wykonawcza, w rejonie hali i garaży PKP PLK od strony Krakowa. Dziś już nie ma po niej śladu. Posiadały one urządzenia srk mechaniczne scentralizowane. 
Na stacji Rzeszów Zachodni odgałęziają się 3 bocznice: pierwsza prowadząca do rozlewni paliw Orlen, obecnie nieużywana, druga prowadząca do zakładu drobiarskiego, również już nie używana i trzecia to bocznica PLK SA  , gdzie znajduje się skład ratunkowy, pługi odśnieżne i składy techniczne. Przez stację przechodzi również tor bocznicy do rampy i obecnie składu złomu, dalej prowadzący dawniej do magazynów i hurtowni przy ul. Okulickiego, dziś prawie w całości rozebrany. Bocznica ta swój początek bierze na stacji Rzeszów Staroniwa.
Z Rzeszowa Zachodniego biegnie także linia nr 611 długości 860 metrów będąca łącznicą Rzeszów Staroniwa  - Rzeszów Zachodni. Jest to linia jednotorowa, zelektryfikowana.

Od strony wschodniej do stacji Rzeszów Główny  biegną 4 tory (3 zelektryfikowane) w tym jeden obecnie nieużywany, do stacji Rzeszów Staroniwa biegnie 1 tor (zelektryfikowany). Równolegle z nim biegnie jeden tor (nieużywany i rozebrany w okolicach przejazdów kolejowych) będący wspomnianą nieużywaną bocznicą.
Od strony zachodniej biegną 2 tory (zelektryfikowane) w kierunku Krakowa i jeden tor (niezelekryfikowany) w kierunku Ocic  .

Zapraszam do galerii
 

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

powrót 

 

© Piotr Telega,   Rzeszów 2005-2007