Strona główna - Rzeszowskie stacje i przystanki - Linia 108 - Stróże - Krościenko (odc. Nowy Zagórz - Krościenko)

Ostatnia aktualizacja: 1.05.2009

O mnie  │  Rzeszowskie stacje i przystanki  │  Infrastruktura  │  Galeria  │  Galeria tematyczna  │  Linki  │  Księga gości

 
Olszanica
   
km   stacja / przystanek
113.26 - Nowy Zagórz
117.74 - Załuż
121.74 - Lesko Łukawica
124.85 - Jankowce
128.06 - Uherce Tunel
130.25 - Uherce
133.52 - Olszanica
141.68 - Ustianowa
146.66 - Ustrzyki Dolne
157.75 - Krościenko
161.09 - Granica Państwa

Olszanica to stacja zdegradowana do roli przystanku osobowego. Jak na tą linię, Olszanica była sporą stacją. Stacja posiadała parterowy budynek, zbudowany w stylu galicyjskim, który jest obecnie, jak większość na tej linii, zamieszkany, a poczekalnia i kasa zamknięte. Znajdował się tu też duży plac ładunkowy oraz rampa. Cały plac z rampą jak i tory dodatkowe porasta obecnie wysoka trawa i drzewka.
Olszanica posiadała także wieżę wodną, o nietypowej budowie i usytuowaniu, znajduje się ona bowiem kilkadziesiąt metrów od stacji na pagórku.
Po obydwu nastawniach wykonawczych oraz po semaforach zostały dziś tylko fundamenty. Tory dodatkowe są kompletne, ale oprócz toru głównego resztę terenu stacji porastają wysokie krzewy. Jeden z torów został rozebrany jeszcze za czasów, gdy stacja była czynna. Dziś ślad po nim to pozostawione podkłady i pozostałości tłucznia.

Rozkład jazdy:

 
-> Sanok: 12:38, 22:23
 
-> Chirow: 5:44, 15:29
 
 
 

Budynek stacyjny

Wejścia do poczekalni i kasy, obecnie zamknięte
 

Widok z peronu w stronę Krościenka

Peron przystanku, widok w stronę Zagórza, po prawej i po lewej zarośnięte tory dodatkowe
 

Peron przystanku, widok w stronę Krościenka, po prawej i po lewej zarośnięte tory dodatkowe

Rampa z placem ładunkowym
 

Jeden z placów ładunkowych

Dodatkowe tory, zarośnięte krzewami
 

Podkłady i pozostałość tłucznia po rozebranym torze

Dodatkowe tory
 

Mniej więcej w tym miejscu rozgałęział się tor do rampy i placu ładunkowego

Okolica wschodniej strony stacji, widok w stronę Zagórza
 

Okolica wschodniej strony stacji, widok w stronę Krościenka, tuż przy torach dodatkowych znajduje się budynek mieszkalny

Okolica wschodniej strony stacji, widok w stronę Krościenka
 

Głowica wschodnia, widok w stronę Zagórza

Głowica wschodnia, widok w stronę Krościenka
 

Po prawej, tuż przy lampie, znajdowała się jedna z nastawni wykonawczych, obecnie zostały tylko fundamenty

Fundament jednego z semaforów wyjazdowych
 

Fundament jednego z semaforów wyjazdowych, widok w stronę Zagórza

Wyjazd ze stacji w stronę Zagórza
 

   część druga 

 
 
 
 
 

© Piotr Telega,   Rzeszów 2005-2009